O Zaklínačích

O Zaklínačích

Společenstvo zaklínačů

„Společenstvo Zaklínačů je skupinka chlapců, které spojuje přátelství podložené mnoha společnými ideály, sny, zážitky a oblíbenými aktivitami, které se s nimi vlečou již mnoho let a zřejmě je nikdy neopustí.
Rádi pořádají hry a jiné akce pro sebe i pro druhé. Většina z nich jsou ostřílení táboroví či oddíloví vedoucí. A je pravděpodobné, že všichni tak nějak podvědomě tuší, že kdo si umí hrát, ten stárnout nemá čas.
Kdo zažil porevoluční éru klubů Žlutého kvítku, najde nás pod označením ŽK – 503 – Společenstvo Zaklínačů a pokud mi ještě paměť slouží, jedná se v Litomyšli spolu s ŽK 557 Polárníci o jediné dva kluby, které jsou po letech v rámci svého zaměření stále aktivní. Každoročně pořádáme jarní bojovou hru Plukovní vlajka pro mládež do 18ti let, Podzimní výlet s Hororem a Světlušákem, puťák s Bratříkem či Zimní přespání. O velikonoční sobotě se účastníme jarního výletu Polárníků. Někteří z nás se pak aktivně účastní organizace táborů, víkendových akcí pro mládež, dětských odpolední, karnevalů …. atd. …atd.
Ačkoliv jsme se během let rozjeli do různých končin naší vlasti, sejdeme se každý rok všichni kolem jednoho ohně na místě, které si sami pro sebe nazýváme Kaer Morhen. Máme své stanovy a všichni dobře víme, že naše společenstvo bude trvat, dokud bude s padajícím listím hořet oheň na našem Kaer Morhen.“

Světlušák