Wendor

Wendor

Když se mi do rukou dostala první verze hry na hrdiny Dračí doupě, zjistil jsem, že kromě Středozemě existují i jiné světy. Od těch dob stále zjišťuji, že je těch světů minimálně jednou tolik než je na téhle kulaté planetě lidí. Takže i já jsem si jeden takový kdysi dávno vymyslel, tvořil ho a čerpal z něho. Dostupná část mé tvorby se tu tedy postupně objevuje, jak se hrabu minulostí a stíhám současnost. Nikdy jsem nebyl spisovatel, ani takové ambice nemám. Jen jsem vždycky chtěl o tomto světe podat svědectví. Popisují ho tři knihy. Kvina, Barev a Sol. Nyní vše procházím a třídím. Odkládám to, co je vyloženě špatné, nechávám gramaticky revidovat to, co se dá alespoň se zatnutými zuby číst. No, další posouzení nechám na případných čtenářích. Ačkoliv o posouzení nežádám. Není proč. Texty se tedy nebudou objevovat chronologicky, ale dle toho, jak projdou či neprojdou sítem. Chronologicky však jsou v knihách řazeny.

Kniha Kvina

Bude na těch z Avaronu, aby prošli kolem zeleného kamene a přinesli na Svět sudbu Maior. A ona se pak započne a bude trvat, dokud nedojde k setkání. Stane se tak po Poslední válce, jak poví havran z kamene. Setkání Světla a Temnoty.

Kniha Barev

Mirionská smlouva je bezesporu nejdůležitějším dokumentem, který kdy byl v jedné části Wendoru vytvořen. Vcelku jasně a souhrnně popisuje situaci, kdy se objeví na Světe nějaký hrdina. Dále se podrobně věnuje postupu, který omezí množství katastrof a úmrtí na nutné minimum, než bude hrdina dostatečně pod kontrolou. Slovo kontrola má přímou souvislost se slovem vliv. A to je jediné slabé místo Mirionské smlouvy.

Kniha Sol

Granitová hora je místo, o němž se píše pouze v několika knihách. Stejně jako slovo „sol“ je vysvětleno pouze v jedné z nich. Děti věčného lesa – tak jsou Antai nazýváni Ivori. Jejich svět vyvažuje ty ostatní. Dokud bude existovat takový, jaký je.