Schopnosti podfrakcí

Schopnosti podfrakcí

Schopnosti podfrakcí se postupně objevovaly s nástupem nových edic, takže nebylo možné jejich nalistování v jednom dokumentu. Proto jsem se rozhodl podfrakce a jejich schopnosti dohledat a seskupit na jednom místě.

Apokalypsa

Služebníci Apokalypsy

Zmatek: Žádný válečník ve vzdálenosti do 10 palců od tohoto válečníka nemůže používat výhodu převahy.
(volitelné) Když tomuto válečníkovi přidělíte akci útoku na blízko nebo na dálku, tento válečník může použít nemodifikovanou hodnotu útoku jiné figury z podfrakce Služebníci Apokalypsy na bitevním poli místo své vlastní hodnoty útoku.

Jezdci temnot

Temné spojenectví (volitelné): Na začátku své rozkazovací fáze způsobte jezdci 1 nátlakové zranění a uzdravte jeho jízdní zvíře o 1. Tuto schopnost je možné použít pouze jednou během každé vaší rozkazovací fáze.

Atlantean Empire

Legie golemů

Polní opravář: Přidělte tomuto válečníkovi akci útoku na blízko na jeden spřátelený cíl, který má zranění typu . Ignorujte všechny modifikátory útoku na blízko. Pokud útok uspěje a cíl nemá své bitevní kolečko na startovní pozici, uzdravte mu 1 zranění. Pro účely tohoto léčení ignorujte všechny opravovací značky na bitevním kolečku cíle.

Císařská legie

Zotavení: Pokud je tento válečník Demoralizovaný na začátku vaší rozkazovací fáze, uzdravte mu 2 zranění. Pokud tento válečník má na začátku vaší rozkazovací fáze zajatce, může ho okamžitě vyřadit bez přidělení akce útoku na blízko.

Delfané

Zaostření: Tento válečník má +1 ke svým hodům na protikouzlo.

Draconum

Dračí mystici

Prastaré umění: Tento válečník může použít jakékoliv kouzlo s alternativním počtem stránek nezávisle na frakčních požadavcích. Tento válečník používá alternativní počet stránek pro všechna kouzla v kouzelné knize, kterou používá.

Elfové

Svobodné armády

Pochod: Všechny figury ze Svobodných armád v pohybové formaci s tímto válečníkem mohou používat hodnotu rychlosti tohoto válečníka místo své hodnoty rychlosti.

Chrámoví mistři

Statečná obrana: Každá spřátelená figura z podfrakce Chrámoví mistři v kontaktu s tímto válečníkem může použít nemodifikovanou hodnotu obrany tohoto válečníka místo své vlastní.

Řád magie

Soulad: Kouzla v knize kouzel tohoto válečníka s listovací cenou mají listovací cenu .

Magické stvůry

Řád Devátého kruhu

Spojenectví: Tento válečník získává ke svému frakčnímu symbolu frakční symboly všech spřátelených figur.

Orkové

Zlomený tesák

Krutost: Pokud tento válečník provede úspěšný útok na blízko, můžete mu způsobit 1 nátlakové zranění a zvýšit jeho hodnotu zranění o 1. Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud tento válečník není Demoralizovaný nebo vyřazený.

Stínové klany

Ukrytí: Snižte jakékoliv zranění (kromě nátlakového) způsobené tomuto válečníkovi o 1. Pokud se tento válečník nachází ve skrytém terénu, zvyšte jeho hodnotu obrany o 1.

Šamani chaosu

Magický trans: (volitelné) Přidělte tomuto válečníkovi druhou akci v tomto kole. Po dokončení akce si hoďte 2 kostkami. Pokud je výsledek menší než nemodifikovaná hodnota útoku tohoto válečníka (nepoužívejte při tom bonus k útoku), hoďte kostkami znovu. Tento válečník utrpí 1 nátlakové zranění za každý hod, kdy padlo méně než je jeho nemodifikovaná hodnota útoku.

Revolucionáři střelného prachu

Krvavé ostny

Ostřelovač: Tento válečník může změnit své natočení kdykoliv v průběhu vašeho tahu, aniž byste mu museli dávat akci. Když tento válečník provádí akci útoku na dálku, snižte hodnotu obrany každého cíle o 2.

Seveřané

Průzkum: Pokud se alespoň polovina bodů vaší armády skládá ze Seveřanů, můžete ukázat dvě karty prostředí místo jedné při přípravě bitevního pole.
Jakmile všichni hráči odhalí své karty prostředí, vyberte si jednu ze svých karet a nechte ji ve hře, druhou kartu odstraň.

Kovářští mistři

Narušení kouzla: (volitelné) Tento válečník ignoruje Magickou odolnost a obranu typu magická imunita jiných válečníků.

Shyftové

Válečníci s frakčním symbolem Shyftů mohou tvořit formace se spřátelenými Magickými stvůrami. Pokud je na bitevním poli Shyft, všechny Magické stvůry spřátelené s tímto Shyftem získávají frakční symbol Shyftů.

Pochod smrti

Vzrostení (volitelné) Pokud tento válečník nemá žádný, nebo má jeden akční žeton, jakákoliv spřátelená figura sdílející symbol frakce s tímto válečníkem může použít nemodifikovanou hodnotu útoku (bez bonusu, pokud nějaký je) místo své vlastní při provádění útoků. Tato spřátelená figura dostane jedno nátlakové zranění po provedení útoku.

Solonavi

Věštci Rokosu

Duševní odposlech: Na začátku vaší rozkazovací fáze dostane tento válečník jednu zvláštní schopnost jedné cílové figury, která je do vzdálenosti dostřelu, do začátku vaší závěrečné fáze.

Temní křižáci

Mluvčí se smrtí

Nekromant (volitelné): Pokud tento válečník není Demoralizovaný na začátku vaší rozkazovací fáze, přidělte mu speciální akci. Obživte jakoukoliv vyřazenou figuru (mimo titány a figury s více bitevními kolečky) a otočte jejím bitevním kolečkem na startovní pozici. Postavte tuto figuru do vzdálenosti až 10 palců od tohoto válečníka na úroveň země. Tato figura je spřátelená k vaší armádě po tu dobu, co bude na bitevním poli. Na začátku své závěrečné fáze odstraňte tuto figuru ze hry.

Řád Vladda

Vampyrismus: Pokud tento válečník uspěje při útoku na blízko a způsobí cílové figuře alespoň 1 zranění, uzdravte mu 1 zranění.

Kult krve

Odsátí energie: (volitelné) Jednou na začátku své rozkazovací fáze, pokud je přátelská figura v kontaktu s tímto válečníkem, způsobte jí 1 nátlakové zranění a odstraňte 1 akční žeton z tohoto válečníka (používajícího Odsátí energie).

Vládci živlů

Druidi bouře

Běsnění Přírody: Když tomuto válečníkovi přidělíte akci útoku na blízko nebo na dálku, hoďte kostkou. Pokud je výsledek stejný nebo menší než nemodifikovaná hodnota zranění tohoto válečníka, přidejte bonus k útoku (má-li nějaký) tohoto válečníka k jeho hodnotě útoku.

Wyldenská armáda

Spojenci přírody: Linie střely tohoto válečníka není ovlivněna obtížným ani skrytým terénem. Cíle útoku na dálku tohoto válečníka považují obtížný nebo skrytý terén za volný terén v průběhu tohoto útoku. Pokud je tento válečník v obtížném terénu, získává +1 ke své hodnotě obrany.

Pokud se vám to hodí, zde je vše v PDF souboru.